Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BoA-ын шинэ клипэнд SHInee хамтлагийн Taemin тогложээ
 • BoA-ын шинэ клипэнд SHInee хамтлагийн Taemin тогложээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.59 PM (2013-01-28)

  Энэ клипний санааг BoA-ын ах Kwon Soon Wook болон Taemin нар гаргасан ажээ. Мөн цаашдаа BoA клипнүүддээ дандаа сүпэр одуудыг тоглуулна гэж мэдэгджээ. Тэр 2 энэ клипэнд яг л хосууд шиг сэтгэл хөдлөлөө тод томруунаар гайхалтай харуулж өгчээ. Мөн BoA-ын сүүлд гаргасан соло болох Only One дээр ч бас хос болдог шүү дээ. Фенүүд нь тэр 2-ыг сайхан тохирдог гэж үздэг гэнэ.  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: SuperGeneration (2013-01-28) Ïðîñìîòðîâ: 597 | Ðåéòèíã: 3.4/7
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû