Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BoA - Disturbance HD | Монгол хадмал орчуулгатай
 • BoA - Disturbance HD | Монгол хадмал орчуулгатай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.25 AM (2013-02-08)


  Надруу эгцлэн харахаа байсан, чи
  Миний сэтгэлийг ойлгохоо байсан, чи
  Гуниглах намайг аргадахаа байсан, чи
  "ХАЙРТАЙ" гэх үг минь хангалтгүй байсан гэжүү?
  Дууны хэсгээс... Клипэнд нь Shinee хамтлагийн Taemin тоглосон байна лээ шүү заавал үзээрэй. Харамсахгүй гэдэгт итгэлтэй байна.  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: Oliwander (2013-02-08) Ïðîñìîòðîâ: 476 | Ðåéòèíã: 4.8/12
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû