Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'My Girlfriend is an Agent' драманы дүрүүд зохиолоо уншлаа
 • 'My Girlfriend is an Agent' драманы дүрүүд зохиолоо уншлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  3.36 PM (2012-11-20)


  'The Secret Lovers' нэрнээс 'My Girlfriend is an Agent' гэж өөрчлөгдсөн MBC-ийн шинэхэн драманы дүрүүд зохиолоо уншиж, бие биентэйгээ танилцаж, жүжиглэлтээ давтсан байна. Эмэгтэй гол дүр жүжигчин Choi Kang Hee "Иймэрхүү драмад тоглоогүй удаж. Үргэлж хүндэлж байдаг жүжигчидтэйгээ хамтарч ажилах болсондоо баяртай байна" гэжээ.
  Эрэгтэй гол дүр жүжигчин Joo Won "Надад одоо болтол дутагдалтай зүйл байдаг ч ийм гоё дүрийг надад өгсөнд би үнэхээр баяртай байна. Энд байгаа жүжигчдээс маш их зүйл сурна гэж бодож байгаа" гэжээ. Харин 2PM Chansung "Би 2PM-ийн Chansung-ийн хувиар биш жүжигчин Chansung-ийнхаа хувиар чадах бүх зүйлээ хийнээ" гэжээ. 2013 оны 1-р сараас энэ драма цацагдана.  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-20) Ïðîñìîòðîâ: 515 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.131  |  Огноо: (2012-11-20)

  (Sirena) | 2012-11-20 | Мягмар|3.41 PM
  waaa chansung Joowon 2 <3

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû