Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Бяцхан PSY: Миний дуу Gangnam Style шиг дэлхий дахинд түгнэ
 • Бяцхан PSY: Миний дуу Gangnam Style шиг дэлхий дахинд түгнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.26 PM (2013-03-30)
  http://times.mn/images/stories/media/2013/03/555043_341455652637841_71126071_n.jpg

  Ганнам Стайл клипинд тоглосон  авьяаслаг бяцхан  PSY буюу Хванг Минвү нь тун удахгүй бие даасан SHOW-TIME гэх анхны цомгоо гаргах гэж байна. Энэ хүү анх Оддын хаан нэвтрүүлэгт оролцсоноор алдартай болж байсан.

  Түүнтэй хамтран ажилладаг СТАРЗОН студээс мэдээллэхдээ " Минвү өөрийн анхны бие даасан сингль албом болох SHOW-TIME-ийг энэ сард гаргана. Түүний дэбют дуу нь реп болон электроник хөгжмийг оруулах бөгөөд түүний бүжиглэх авъяасыг түлхүү харуулна" гэжээ.

  Минвү хэлэхдээ "Энэ дуу нь Ганнам Стайл шиг солонгос төдийгүй дэлхий даяар түгнэ гэдэгт итгэлтэй байна" гэжээ.

  Харин түүнийг дэбют хийх гэж буйд зарим хүн  таагүй хандаж байгаа бөгөөд түүний эцэг эх нь өмнө нь ч одоо ч цаашдаа ч хүүхдээрээ мөнгө олох гэж хичээж байна гэжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 525 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû