Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Big Bang T.O.P амьдралдаа 3 хүнтэй л үерхэж байсан
 • Big Bang T.O.P амьдралдаа 3 хүнтэй л үерхэж байсан 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.05 PM (2013-01-14)


  Big Bang T.O.P SBS-ийн ‘YG Family Тусгай‘-ийн ‘Strong Heart‘-д өөрийн болзооны туршлагаа хэлж байжээ...

  ‘YG X-File’ хэсэг, Boom мөн Yang Se Hyun YG одуудын талаар нууцуудыг дэлгэлээ.

  T.O.P-ийн нууцуудыг дэлгэхийг оролдож байхад, түүнээс тэр 2 асуухдаа "Чи ямар нэгэн болзооны туршлагтай юу?” гэж асуухад T.O.P ‘Одоог хүртэл, би 3 хүнтэй үерхэж байсан. Би одоогоор хэнтэй ч үерхээгүй байгаа.’ гэж хариулжээ.

  Boom бас нэгэн асуулт тавиж ”Тэгэхлээр чи салсан гэсэн үгүү?” , -Т.O.P "Мэдээж би салсан.” гэж хариулжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-14) Ïðîñìîòðîâ: 770 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: SK

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.11.74  |  Огноо: (2013-01-15)

  () | 2013-01-15 | Мягмар|11.35 AM
  chi goy shu =)))

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû