Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B2ST – Junhyung ‘Monstar‘ нэртэй киноны гол дүрд
 • B2ST – Junhyung ‘Monstar‘ нэртэй киноны гол дүрд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.40 AM (2013-02-19)


  Monstar‘ нэртэй олон ангит кинонд  B2STJunhyung тоглохоор болсон байна.

  Энэхүү кино нь 4 сараас Mnet -н сувгаар гарах юм байна. Энэхүү кинонд уран бүтээлчидийн амжилтанд хүрэх од болох замын түүх гарах гэнэ. Мөн Ахлах сургуулийн насныханд буюу өсвөр үеийнхэнд зориулагдсан кино бөгөөд ахлах сургуулийн хөгжимийн клуб болон сурагчидийн талаарч гарах юм.

  Жонхюн ‘Men in Black’ нэртэй эрэгтэй хамтлагийн нэг дуучины дүрийг бүтээх ба нэлээд ичгүүргүй, бүдүүлэг маш их зовлон шаналалтай ч түүнийгээ ил гаргадаггүй залуугийн  дүрийг бүтээхэнэ. Мөн F(x) Кристал энэ кинонд гол дүрийн буюу 7 жил бэлтгэгдэж байгаа Трайний охины дүрийг бүтээх юм байна.

  Monstar’  киноны эхний анги 4сраын 6нд гарах ба нийт 12 ангитай.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-19) Ïðîñìîòðîâ: 326 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû