Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай одуудын гол дүрд нь тоглох боломжтой байсан драма болон кинонууд
 • Алдартай одуудын гол дүрд нь тоглох боломжтой байсан драма болон кинонууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.09 AM (2013-06-03)


  Алдартай одуудын гол дүрд нь тоглох боломжтой байсан драма болон кинонуудыг танилцуулж байна...


   

  Жүжигчин Joo Jin Mo Хатан хаан Seonduk Драма-ийн дүрд тохироогүй учир дүрээ жүжигчин 'Kim Yoo Shin'-нд алдаж байсан.

  Жүжигчин Kim Ah Joong <Coffee Prince> драма-ийн гол дүрд тоглох байсан боловч больсон.


  Жүжигчин Song Il Guk <The Immortal Lee Soon Shin> хэмээх түүхэн драма-аас хасагдсан. (Чадвараараа хасагдаагүй л боловуу? Зүгээр л дүрд нь тохироогүй байх)


  Han Ga In <Delightful Girl Choonhyang> Киноноос хасагдаж байсан.


  Lee Bum Soo <The King's Man> киноны дүрээ жүжигчин 'Jang Saeng'-д алдаж байсан.


  Bae Yong Joon <Lovers in Paris> Драма-ийн гол дүрийг жүжигчин Park Shin Yang-д алдаж байсан.


  Jang Geun Suk <Boys Over Flowers> Драма-ийн  'Gu Jun Pyo'-ийн дүрд тоглох байсан боловч эцэст нь жүжигчин Lee Min Ho тогложээ.


  Lee Jun Ki  <Chuno> Драма-ийн  'Lee Dae Gil'-ийн дүрээ жүжигчин Jang Hyuk-д алдаж байсан.


  Go Soo мөн л <Chuno> драма-ийн 'Lee Dae Gil'-ийн дүрд тоглохоор яригдаж байгаад гологдсон.


  Park Shi Hoo <The Moon That Embraces the Sun>  драма-ийн 'Lee Hwun'-ий дүрийг жүжигчин Kim Soo Hyun-нд алдаж байсан.


  Park Yoochun мөн л <The Moon That Embraces the Sun> Драма-ийн гол дүрд тоглохоор яригдаж байсан ч тоглоогүй.


  Мөн жүжигчин Song Joong Ki <The Moon That Embraces the Sun> драма-ийн гол дүрд тоглохоор яригдаж байжээ.


  Moon Geun Young  <The Moon That Embraces the Sun> Драма-ийн эмэгтэй гол дүр болох 'Heo Yeon Woo'-ийн дүрд тоглоно хэмээн яригдаж байсан тоглоогүй.


  Joo Won <The Moon That Embraces the Sun> Драма-ийн 'Yang Myung'-ийн дүрээ жүжигчин Jung Il Woo-д алдаж байсан.


  Kim Soo Hyun <Wolf Boy> Киноны 'Chul Soo'-ийн дүрийг жүжигчин Song Joong Ki-д алдаж байсан.


  Жүжигчин Han Ye Seul <Chuno> драма-ийн 'Eon Yeon'-ий дүрийг жүжигчин Lee Dae Hee-д алдаж байсан.


  Мөн <My Name Is Kim Sam Soon> драма-ийн гол дүрээ алдаж байжээ.


  Жүжигчин Im Chang Jung <Haeundae> Киноны гол дүрээс хасагдаж байсан.


  Жүжигчин Song Yoona <The Great Janggeum> болон <Heo Joon> зэрэг драма-уудаас хасагдаж байсан.


  Kim Hee Sun <Autumn In My Heart>, <Bicheonmu>, болон <All In>, <A Man Who Went to Mars> зэрэг драма-уудаас хасагдаж байсан.


  + <Lovers in Paris> <Ruler of Your Own World> <Successful Story of a Bright Girl> зэрэг драма-уудаас бас хасагдаж байжээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-03) Ïðîñìîòðîâ: 1352 | Ðåéòèíã: 2.8/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû