Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай оддын гэр бүл
 • Алдартай оддын гэр бүл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.17 PM (2013-03-15)


  Алдартай оддын гэр бүлийг танилцуулж байна...


  Энэ 2г сайн мэдэхгүй юмаа.

  Park Shin Yang

   Тэд охинтой. Нөхөр нь гольфчин.

  Lee Yo-won ба Park Jin Woo

  Энэ 2г сайн мэдэхгүй юмаа.

  Энэ 2г сайн мэдэхгүй юмаа.

  Lee Su Yon ба Ji Jin Hee тэд 2004 онд гэрлэсэн.

  Park Ju-young ба Kim Hee Sun. Тэд 1 охинтой.

  Kim Tae Wook ба Chae Si Ra

  Sul Kyung Gu ба Song Yoon Ah

  Kim Seung Woo ба Kim Nam Ju

  Ha Hee Ra ба Choi Soo Jong. Тэд хүү охин 2той.

  Энэ харин миний дуртай хос. Han Ga In (Шулам Ён Хэ-Ён Хэ) ба Yeon Jung Hoon (Зүүн зүгийн диваажин-Дунуг). Тэд 2005 онд гэрлэсэн.

  Kim Ji Ho ба Kim Ho Jin. Тэд охинтой.

  Jang Hyuk ба бүжигчин Kim Yeo Jin. Тэд хүүтэй.

  Бизнесмен Choi Dong Jun ба жүжигчин Han Chae Young.

  Кино найруулагч Lee Ji Ho ба Kim Min. Тэд охинтой

  Cha in Pyo ба Shin Ae Ra.Тэд 2охин, 1 хүүтэй. Энд нэг охин нь төрөөгүй байсан юм шиг байна.

  Son Tae Young ба Kwon Sang Woo. Тэд 2008 онд гэрлэж, 2008 оны 02сарын 06нд хүүтэй болсон.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-15) Ïðîñìîòðîâ: 1653 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû