Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-уудын тоглосон муу rating-тэй драма-ууд
 • Алдартай Idol-уудын тоглосон муу rating-тэй драма-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.19 PM (2013-01-23)

  Бидний сайн мэдэх алдартай Idol-уудын тоглосон муу raitng-тай драмануудыг хүргэж байна...

  - ”Love Rain”  SNSD’s Yoona Jan Geun Suk

  KBS-ээр гарч байгаа "Love rain” хэмээх 2 цаг үеийн хайр дурлалыг харуулсан, Yoona JGS нарыг хамтран тоглосон киноны rating их муу байгаа бөгөөд 6.4% байж байгаад 4.4%  болтлоо нь буурчээ. Одоо 3хан анги гарах үлдсэн бөгөөд энэ ангиуд нь нь өсгөж магад хэмээн хүмүүс үзэцгээж байна.

  Анх гарч эхэлхийн өмнө нетизэнчүүд уг киног үнэхээр гоё кино болно, царайлаг idol-ууд оролцож байга төдийгүй уг кинонд сайн жүжиглэж чадна хэмээн бодож байсан. Гэтэл үзэгчид тэгж бодохгүй байгаа бололтой.

  За ингээд муу rating-тэй байсан кинонуудаас хүргэе:

  - ”Love Rain”  SNSD’s Yoona Jan Geun Suk

  - ”Heartstrings” CNBlue Yonghwa

  - ”Playfull Kiss” Kim hyung joong

  - ”Paradise Ranch” DBSK’s Changmin

  - ”Heading to the Ground” DBSK’s Yunho

  - ”Dream High 2” T-ara’s Jiyeon, Sistar’s Hyorin, After School’s Kahi, JR, JB, 2AM Jinwoon

  - ”Cinderella Man” SNSD Yoona

  - ”Lie to Me” Baby Vox хамтлагийн гишүүн байсан Yoon Eun Hye

  - ”Mary Stayed Out All” Jan Geun Suk

  Тайлбар: Эдгээр драма-ууд муу гэсэн үг биш. Харин гарч байх үедээ бусад хамт гарч байсан кинонуудаас тв үзэгчдийн  (бүх насны) дунд rating нь жоохон муу байсан драма-ууд болно.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-23) Ïðîñìîòðîâ: 1109 | Ðåéòèíã: 2.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû