Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай Idol-уудын нойрсож буй зургууд
 • Алдартай Idol-уудын нойрсож буй зургууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.31 PM (2013-02-09)


  Алдартай Idol-уудын нойрсож буй хөгжилтэй ч гэмээр зургуудаас нь хүргэж байна...


  1.2ne1

  2ne1 bom

   2ne1 dara

   336484_1325857658382_447_300

   Dara2ne1

  tumblr_lmkreeeDAp1qja8zx

  2.Snsd

  6824128794

   7704299166

   tumblr_liz2n6ybXg1qcoxdoo1_500

   tumblr_lmksaw0Lax1qja8zx

  7781042032

   8067035403

   seohyu

   hyoyeon

  tumblr_loe0wqBqqs1qln6xpo1_500

  tumblr_m3vdte45Xq1ros3r6o1_1280

   tumblr_m3vdte45Xq1ros3r6o2_500

   tumblr_lmksq4vMUE1qja8zx

  tumblr_m39z85y9aX1qb6muio1_1280

   tumblr_m75b41F0Dk1qmc5bno1_500

   tumblr_m4690iJDjw1r9kse8o1_500

  3.T-ara

  9086426851

   32631072722

   tumblr_lmkwuqXxRj1qja8zx

   tumblr_lmkwuvAhaO1qja8zx

   tumblr_lmkwvjL2ow1qja8zx

   tumblr_lmkwwbt92U1qja8zx

   tumblr_lmkwxe6tQM1qja8zx

   tumblr_lmld1bApWM1qja8zx

   tumblr_lmm148FP4m1qja8zx

   tumblr_lmpw2f3jTA1qln6xpo1_400

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   tumblr_lp4leuh6L91qfo6jlo1_400

   tumblr_luebijXxZj1r5h4i9o2_500

   tumblr_lxbfiiGQE51qmlig1o1_500

   tumblr_lze6004NXm1qjck0co1_1280

   tumblr_lze6004NXm1qjck0co3_1280

   tumblr_lze6004NXm1qjck0co4_1280

   tumblr_m0o523oeXb1qe65h9o1_500

   tumblr_m05ghaorTb1qln6xpo1_500 tumblr_m05ghaorTb1qln6xpo2_500

   tumblr_m5apwzY6W71qe65h9o1_500

   tumblr_m8k7sj8nKj1qln6xpo1_400

   tumblr_m58xxubMH11qln6xpo1_400

  tumblr_llzujqVzjc1qif78qo1_500

  4.Ga In

  34095184407

   ga in

  5.Hyuna

  hyuna (1)

  hyuna (2)

  4minute jihyun

  6.After school

  nana jooyeon

   tumblr_lmksei2dQ91qja8zx

   tumblr_m4gd1pxevg1qln6xpo1_400

  7.Ns Yoon-G

  ns yon-g

   NS Yoon-G

   ns-yoon-g

  8.BoA

  boa

  9.Big Bang

  6530591184

   6733700943

  10.Miss A

  15404557687

   miss a jia

   miss a jia

  11.Super Junior

  27435-super-junior-sleeping-together-even-though-its-hot-theyre-laying-next-

   donghae_sleeping_on_the_couch-8593

  6596927510

   tumblr_lmqtb4dqhh1qln6xpo1_500

  12.Beast

  3427_1

  13.Shinee

  35c2byr

  14.Girls day

  girls day hyeri

   girls day min ah hyeri

   girls day yura

   tumblr_mak9bjSG9O1qln6xpo1_500

  15.2am Jinwoon

  OQ32Wz69

  16.F(x)

  tumblr_lpqr23KKX91qmer2oo1_500

  18.EXO

  314242_489074534468515_1304469555_n


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-09) Ïðîñìîòðîâ: 701 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû