Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Алдартай 3 од бүсгүй пропофол эмэнд донтсон уу?
 • Алдартай 3 од бүсгүй пропофол эмэнд донтсон уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.29 PM (2013-05-29)


  Попын хаан Майкл Жексоны үхлийн шалтгаан гэгддэг пропофол эмийг байнга хэрэглэдэг алдартай од гурван эмэгтэй жүжигчид шүүхэд дуудагдаж байсан. Прокурорын нотлох баримтаар бол жүжигчин Жан Ми Инэ 2011 оны хоёрдугаар сараас эхлэн 2012 оны есдүгээр сар хүртэл нийтдээ 95 удаа пропофол эм хэрэглэсэн бол жүжигчин Пак Ши Ён мөн л 2011 оны хоёрдугаар сараас өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сар хүртэл 185 удаа энэ эмийг уусан байна. Тэгвэл тэдэнтэй хамт шүүхэд дуудагдсан жүжигчин Ли Сюн Ён мөн хугацаанд 111 удаа пропофол хэрэглэсэн байна. Ли Сюн Ён бол бидний "Анхны хайр” киноны дүрээр мэдэх жүжигчин билээ.

  Жүжигчин бүсгүйчүүд пропофолыг хэрэглэж байснаа хүлээн зөвшөөрч байгаа ч зөвхөн эмчилгээний зорилгоор хэмээн мэдүүлж байгаа гэнэ. Тэд шүүх хуралд ирэхдээ хэвлэлийнхэнд хандан уучлал гуйсан ч ирэх сард болох шүүх хурлаар буруугүй гэдгээ батлах болно гэжээ.
  Өвчин намдаах, тайвшруулах зориулалттай маш хүчтэй үйлчилгээтэй пропофол шиг эмэнд донтох явдал алдартнууд дунд цөөнгүй байдгийн хамгийн тод жишээ нь Майкл Жексон юм. Тэрээр энэ эмийг удаан хугацааны турш хэрэглэдэг байсан бөгөөд нас барахынхаа өмнө тун хэтрүүлэн ууснаар үхэлд хүргэсэн гэсэн дүгнэлтийг задлан шинжилгээгээр гаргасан байдаг. Энэ эмийг Ли Сюн Ён эмчилгээний зорилгоор хэрэглэсэн гэж мэдэгдсэн бол жүжигчин Жан Ми Инэгийн хувьд гоо сайхнаа хадгалахын тулд хийлгэдэг эмчилгээний явцад үүсэх өвчнийг намдаахын тулд пропофол уусан гэж мэдүүлжээ. Түүний өмгөөлөгч мэдэгдэхдээ "Прокурорууд жүжигчин хүний үргэлж гоо сайхнаа хадгалж байх шаардлагыг ойлгохгүй байна.  Жан Ми Инэ арьсны таргалуулдаг эсийг устгаж, зөөлрүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг нүүрстөрөгчийн давхар ислийн хийгээр тариулдаг бөгөөд энэ нь маш зовиуртай байдаг учраас өвчин намдаах эм хэрэглэдэг” гэсэн байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 1017 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû