Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 4minute Sohyun Би насанд хүрчлээ
 • 4minute Sohyun Би насанд хүрчлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.37 PM (2013-04-06)

  201303181201081810_1

  20 нас хүрлээ. Хэрхэн хүлээн авч байна?

  1р сарын 1нд MBC <Gayo Daejun>-д оролцож байсан. Яг тэр үед л 20 нас хүрлээ гэж өөрийгөө мэдсэн.  Тэгэхэд хүмүүс надад хандан нэгэн ижил юм хэлж байсан "20 нас аль хэдийн хүрчлээ” гэдэг ч юм уу ” 20настай болчихлоо” гэх мэт.Харин тэр болгонд би дотроо хөөх ямар хурдан өнгөрөө вэ? би яг одоо үнэхээр нас биенд гүйцлээ.Ирээдүйгээ өөрөөр харах аг болжээ гэж бодсон.

  201303181201081810_2

  Чамд ахлах сургуулийн амьдрал таалагддаг уу?

  Миний сурагч нас , би яг сурагч байсан гэвэл худлаа.Надад зуны амралтаараа зуслан явсан удаа байхгүй эсвэл сургуульдаа гайхалтай онцгой ямар нэгэн дурсамж ч байхгүй.Миний сурагчийн амьдрал үнэхээр уйтгартай , би нэг ч удаа баяр баясгалантай байж үзээгүй. Миний найзууд бүгдээрээ цаанаа өөр зүйлийг боддог байсан,би алдартай байсан болохоор тэд яг надтай найзын хувиар биш нэр алдартай болохоор л тэгж явдаг байсан. би бодохдоо сургуулийн амьдралд найзуудтайгаа гайхалтай дурсамжийг үлдээсэн юм байхгүй тийм болохоор харамсалтай л байна.

  Чи ирээдүйнхээ коллэжийн төлөвлөгөөг хэрхэн гаргаж төлөвлөсөн бэ?

  Энэ их амар биш шиг санагдсан.би сургуулийн амьдралаасаа түр завсарлагаа авмаар байна.Учир нь би хоёр амьдралаар амьдарч байна энэ нь намайг үнэхээр их стрэсст оруулж байна.одоо бол их сургуулынхаа шалгалтандаа найдаж итгэж л явна.Өнөөдрөөрөө л амьдарая

  201303181201081810_4

  20 насандаа юуг хамгийн ихээр хийе гэж хүссэн бэ?

  Би G-Dragon-ны  "That XXX” -татаж үзмээр байна,гэхдээ but eventually couldn’t so while 4minute-ынхаа эгч нартай хамт сонсмоор байна. Мөн энийг албумтайгаар нь татмаар байна.Би үргэлж эгч нартайгаа мөн менежэртайгаа  бүхнийг хийж үзэхийг хүсдэг байсан. Гэвч менежэр нар машин унахыг эгч нарт зөвшөөрөөд надад зөвшөөрдөггүй байсан, мөн 4minute-ийн эгч нар архийг тэгж их хэтрүүлж хэрэглэдэггүй. Тиймээс би архи уухыг нэгэн чадвар авьяас гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй.

  Болзохыг хүсэхгүй байна гэж үү?

  Би хүсэж байна.Хэрвээ би хэн нэгэнтэй болзвол, нийтийн байдалд үерхэж харилуаа холбоотой байж болохгүй л дээ гэхдээ  Би миний сайн найз мөн гэр бүлийн хүмүүс надад зөвлөж хүмүүстэй танилцуулвал сайхан л хэрэг.Би ямар хүнтэй болзох хэрхэн яах тухай тийм ч ихийг мэдэхгүй,би өөртөйгөө санайл нийлдэг хүнийг илүүд үзнэ байх.  Мэдээж тэр миний сонирхол мөн маш сайн хүн надтай үнэхээр сайхнаар харьцаасай гэж хүсэж байна.

  насанд хүрснээ эргэцүүлэн бодвол?

  Би нас биенд хүрлээ жаахан сандарч ичэж байна.Хэн нэгэн минйи өмнөөс хариуцлага хүлээдэг үе нэгэнтээ өнгөрсөн. Би юу ч болж байсан ямар нэгэн зүйлд итгэсээр ирсэн намайг жоохон байхад миний асран хамгаалагч гээд хэн ч ирээд намайг аюулаас гаргаж чаддаг гэхдээ би одоо хэн нэгнийг тэгж явах болно гэдэгт итгэж чадахгүй нь тийм ээ би насанд хүрчихлээ гэжээ.  By: http://4niamongolian.wordpress.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 431 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû