Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards-ийн нэр дэвшигчид
 • 49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards-ийн нэр дэвшигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.19 PM (2013-04-26)


  49-дахь удаагын Baeksang Arts Awards 2013-ийн нэр дэвшигчидийг танилцуулж байна...

  49th Baeksang Awards 2013 Хамгийн алдартай эрэгтэй жүжигчинд нэр дэвшигчид   49th baeksang arts awards 2013 nominees tv best actor

  • Kang Ji Hwan- Incarnation Of Money
  • Kwon Sang Woo- Yawang
  • Kim Bum- The Winter, The Win Blows
  • Kim Jae Joong- Dr. Jin
  • Kim Woo Bin- School 2013
  • Park Yoo Chun- Missing You
  • Seo In Guk- Answer 1997
  • So Ji Sub- Ghost
  • Son Hyun Joo- The Chaser
  • Song Joong Ki- Innocent Man
  • Uhm Tae Woon- The Equator Man
  • Kim Myung Soo (L)- What Is Mom
  • Yoo Seung Hoo- Missing You
  • Yoo Ah In- Fashion King
  • Yoo Jun Sang- My Husband Got A Family
  • Yoon Doo Joon- Iris 2
  • Lee Min Ho- The Great Doctor
  • Lee Sang Yoon- May Daughter Seo Young
  • Lee Sung Min- Golden Time
  • Lee Seung Gi- King 2 Hearts
  • Lee Jung Shin- My Daughter Seo Young
  • Lee Joon Ki- Arang and The Magistrate
  • Lee Hee Joon- My Husband Got A Family
  • Jang Geun Suk- Love Rain
  • Jang Dong Geun- A Gentlemen’s Dignity
  • Joo Seung Woo- The Horse Doctor
  • Jo In Sung- The Winter, The Wind Blows
  • Jo Jung Suk- King 2 Hearts
  • Joo Won- Bridal Mask
  • Chansung- The 7th Grade Level Civil Servant

  49th Baeksang Awards 2013 Хамгийн алдартай эмэгтэй жүжигчинд нэр дэвшигчид  49th baeksang arts awards 2013 nominees popular tv actress

  • Go Joon Hee- Yawang
  • Kim Sung Ryung- The Chaser
  • Kim Nam Joo- My Husband Got A Family
  • Kim Ha Neul- The Gentlemen’s Dignity
  • Kim He Ae- Wife’s Credentials
  • Moon Geun Young- Cheongdam-dong Alice
  • Moon Chae Won- Innocent Man
  • Park Min-young- Dr. Jin
  • Park Se Young- The Great Doctor
  • Sulli- To The Beautiful You
  • Son Na-eun- Childless Comfort
  • Song Hye Gyo- The Winter, The Wind Blows
  • Bae Suzy- Big
  • Shin Se Kyung- Fashion King
  • Lee Ji Eun @ IU- Lee Soon Shin Is The Best
  • Kwon Yuri- Fashion King
  • UEE- Jeon Woo Chi
  • Im YoonA- Love Rain
  • Yoon Eun Hye- Missing You
  • Yoon Jin Yi- Gentlemen’s Dignity
  • Lee Min Jung- Big
  • Lee Bo Young- My Daughter Seo Yeong
  • Han Seo Jin- Innocent Man
  • Jang Nara- School 2013
  • Jung So Min- Can We Get Married?
  • Jung Eun Ji- Answer 1997
  • Choi Kang Hee- The Grade Seven Civil Servant
  • Choi Yoon Young- My Daughter Seo Young
  • Han Ji Min- Rooftop Prince
  • Ha Ji Won- King 2 Hearts

  49th Baeksang Awards 2013 Хамгийн алдартай  эрэгтэй кино жүжигчинд нэр дэвшигчид  49th baeksang arts awards 2013 nominees popular movie actor 49th baeksang arts awards 2013 nominees popular movie actor2

  • Kang Ji Hwan- Car Criminal
  • Kim Kang Woo
  • Kim Dong Wan- Deranged
  • Kim Rae Won- My Little Hero
  • Kim Myung-min- The Spy
  • Kim Bum
  • Kim So Roo- Fortune Tellers
  • Kim Soo Hyun- The Thieves
  • Kim Yeon Suk- The Thieves
  • Kim Jaejong- Jackal Is Coming
  • Ryu Seung Ryong- The Gift From Room 7
  • Do Ji Han- The Tower
  • Ryu Seung-beom- Berlin
  • Ma Dong-seok- Neighbors
  • Park Sung-woong- New World
  • Park Shi Hoo- I’m A Killer (Устгагдсан)**
  • Park Shin Yang- The Gangster Shaman
  • Seo Young Joo- Crime Boy
  • Sol Kyung Gu- The Tower
  • So Ji Sub- The Company Man
  • Song Joong Ki- Werewolf Boy
  • Oh Dal-su- The Gift From Room 7
  • Yu Jun Sang- R2B: Return To Base
  • Lee Byung-hun- Gwanghee: The Man Who Became King
  • Lee Sun Kyun- All About My Wife
  • Lee Jeong Jae- New World
  • Le Jee Hoon- Papparoti
  • Le Jong-suk- The Face Reader
  • Im Seulong- 26 Years
  • Shin Hyun Joon- Marrying The Mafia 4
  • Rain- R2B: Return To Base
  • Jo Jeon Seok- Iron Dae-oh
  • Ju Jin-woong- Th Suspect X
  • Joo Won- Don’t Click
  • Ji Dae-Han- My Little Hero
  • Cha Tae-hyun- Gone With The Wind
  • Choi Min-shik- New World
  • Choi Su-jung- Iron Dae-oh
  • Ha Jung-woo- Berlin
  • Hwang Jung-min- New World

  **NOTE: Жүжигчин Park Si Hoo-гийн хасагдсан шалтгааныг бүгд мэдэж байгаа байх.

  49th Baeksang Awards 2013 Хамгийн алдартай  эмэгтэй кино жүжигчинд нэр дэвшигчид  http://entervrexworld.files.wordpress.com/2013/04/49th-baeksang-arts-awards-2013-nominees-popular-movie-actress2.jpg

  Хамгийн алдартай кино жүжигчин эмэгтэй

  • Gal So Won- Gifts From Room 7
  • Kang So Ra- Papparoti
  • Kang Ye Won- Fortune Tellers
  • Go Hyun Jung- Miss Conspirator
  • Gong Hyo Jin- 577 Project
  • Kim Go Eun- A Muse
  • Kim Min Hee- Temperature of Love
  • Kim Ah Joong- My P.S. Partner
  • Nam Bo-ra- Don’t Cry Mommy
  • Moon Jung Hee- Deranged
  • Min Hyo Rin- The Grand Heist
  • Park Bo Young- Werewolf Boy
  • Park Si Yeon- The Scent
  • Park Shin Hye-  Gifts From Room 7
  • Park Ha Sun- Tone Deaf Clinic
  • Park Han Byul- Two Moons
  • Bae Doona-  As One
  • Sung Yu Ri- Runaway Cop
  • Son Ye Jin- The Tower
  • Song Ji Hyo- New World
  • Shin Se Kyung- R2B: Return To Base
  • Shin So Yool- My P.S. Partner
  • Uhm Ji Won- Man On The Edge
  • Yum Jung Ah- Spy
  • Lee Si Young- How to Use Guys with Secret Tips
  • Lee Yo Won- Suspect X
  • Lee Jung Hyun- Juvenile Offender
  • Lee Na-hui- Deranged
  • Im Soo Jung- All About My Wife
  • Jun Ji Hyun- The Thieves
  • Jung Eun Chae- Nobody’s Daughter Haewon
  • Jo Min Soo- Pieta
  • Jo An- My Little Hero
  • Jo Yeo-jeong- The Concubine
  • Jo Yoon Hee- The Traffickers
  • Jo Eun-ji- The Concubine
  • Ha Ji Won- As One
  • Han Ye-ri- As One
  • Han Hyo Joo- Gwanghee: The Man Who Became The King

  04.03 ~ 05.06-ийг хүртэл санал асуулгыг явуулж 5-р сарын 9-нд шагнал гардуулах ёслол болно.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-26) Ïðîñìîòðîâ: 936 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû