Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü '2013 Dream Concert'-д нийт 21 хамтлаг оролцоно
 • '2013 Dream Concert'-д нийт 21 хамтлаг оролцоно 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.39 PM (2013-04-10)

  5-р сарын 11-нд Сөүлийн олимп хүрээлэнд '2013 Dream Concert' 19-дахь удаагаа зохиогдох гэж байна.

  Энэхүү тоглолтонд нийт 21 хамтлаг оролцох бөгөөд тоглолтыг зохион байгуулж буй газраас мэдэгдэхдээ: "K-Pop-ийн ‘Dream Concert‘ бол хамтлагуудын хэр их сайжирч дэвшсэнийг олон нийтэд ил болгодог. Мөн дараа жилDream Concert-ийн 20-н жилийн ой болно. тэр ч утгаараа бид шинэлэг зүйл бодож үзэгчдийн сэтгэлд багтахаар сайхан тоглолт хийхээр бэлтгэж байна гэжээ...

  '2013 Dream Concert
  '-Д: SHINee, B2ST, INFINITE, 2AM, U-KISS, ZE:AGirls’ Generation, KARA, 4minute, T-ara, SECRET, SISTAR, EXO, B1A4, Rainbow, Huh Gak, Girl’s Day, SPEED, BTOB, EvoL,VIXX зэрэгийн 21 хамтлаг оролцохоор болсон байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-10) Ïðîñìîòðîâ: 574 | Ðåéòèíã: 2.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû