Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Энэ жил SNSD comeback-аа хийх үү?
 • Энэ жил SNSD comeback-аа хийх үү? 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.37 AM (2012-11-06)


  10-р сарын сүүлээр 11-р сарын эхээр comeback-аа хийнэ гэж цуураад байсан мөн энэ жагсаалтад багтсан байсан SNSD хамтлагийнхан хийхгүй бололтой.
  Хэдий тэд жагсаалтад багтаж телевизийн ажилчид дунд хийнэ гэж цуураад байсан ч одоо хийхгүй гэж цуурж байна. Мэдээж тэд comeback-аа хийх бол шилдэг нь гэдгээ батлсан сайн дуугаар эргэж ирэх хэрэгтэй байх.
  21нд Япон 'Flower Power' сингль, 28нд бие даасан 'Girl & Peace' Япон цомог нь тус тус гарна.


  By: http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-06) Ïðîñìîòðîâ: 490 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.183  |  Огноо: (2012-11-08)

  (Sirena) | 2012-11-08 | Пүрэв|7.17 PM
  oooooo

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû