Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд хамгийн их хайгдсан хайлтууд
 • 2012 онд хамгийн их хайгдсан хайлтууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  7.39 PM (2013-01-03)

  2012 оны Өмнөд Солонгосын хамгийн их хайгдсан хандлагын 1-р байранд  "Gangnam Style”, 2-т  "The Moon That Embraces the Sun" драма , мөн  "Fashion King", "Dream High 2” зэрэг драмнууд орсон байна.

  "Өмнөд Солонгосын хамгийн их хайгдсан хүн” жагсаалтын 1, 2 р байранд хэл аманд орооцолдоод байгаа IU мөн T-ara нар дарааллан оржээ. 3 р байранд жүжигчин Kim Soo Hyun, 4 р байранд улс төрч Ahn Chul Soo оржээ. Мөн   Lee Hi, Suzy, Psy ,SNSD ,Park Ji Min, Hyuna нар энэхүү жагсаалтанд багтсан байна.

  Телевизийн шоуны хувьд "The Moon That Embraces the Sun” драма нь энэ жилйн хамгийн алдартай драма болохоо баталж энэхүү жагсаалтыг тэргүүлжээ. Мөн энэ жагсаалтанд ‘Fashion King’, ‘Dream High 2′, ‘Gentleman’s Class’. ‘Voice Korea‘ ,‘Rooftop Prince‘, ‘Shut Up Flower Boy Band‘, ‘History of a Salaryman‘, ‘Bridal Mask‘,  ‘Mu Shin‘ зэрэг драмууд багтжээ.

  image

  2012 оны Nate дахь хамгийн их хайгдсан 1-т Psy 2т Kim soo hyun нар орсон байна.

  image

  2012 оны Naver дахь хамгийн их хайгдсан түлхүүр үг. Эхний 3-н байранд ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчид 4-т PSY, 5-т Kim Soo Hyun нар багтсан болт араас нь Дуучин IU болон T-ara хамтлаг оржээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-03) Ïðîñìîòðîâ: 622 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.5.134  |  Огноо: (2013-01-05)

  (arma) | 2013-01-05 | Бямба|1.30 PM
  ayayayyaya psy edr bl esto bnaa bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû