Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Song Joong Ki анхны хайраа мартаж чаддаггүй
 • Жүжигчин Song Joong Ki анхны хайраа мартаж чаддаггүй 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.06 PM (2012-11-17)
  http://gokpop.org/_nw/7/77737553.jpg

  11 сарын 16нд KBS 2 тв-ээр гарч буй "Nice Guy" кино дуусах гэж байгаатай холбогдуулан хэвлэлийн бага хурал хийжээ. Энэ үеэр түүний тоглож байгаа дүр болон эсрэг дүр болох Park Si Yeon-ы талаар асуухад: Song Joong Ki "Эрчүүд анхны хайраа мартаж чаддаггүй. Тийм ч учраас Park Si Yeon бид 2-ын үзэгдэл дурсамжтай байдаг."

  Тэр үргэлжлүүлээд "Би эр хүнд анхны хайр нь их утга учиртай байдаг гэж боддог. Тийм ч учраас Wolf Boy, Introduction to architecture кинонууд үзэгчдэд чин сэтгэлээсээ хүрч чаддаг байх. Би ч мөн адил анхны хайраа мартаж чаддаггүй гэхдээ тэр гэрэлчихсэн.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Mishka (2012-11-17) Ïðîñìîòðîâ: 625 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.160  |  Огноо: (2012-11-18)

  (Sirena) | 2012-11-18 | Ням|1.40 PM
  anhnii hair smile

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû