Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Jung il woo, Kim soo hyun-тай сайн найзууд болсон
 • Жүжигчин Jung il woo, Kim soo hyun-тай сайн найзууд болсон 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.57 PM (2012-08-17)


  Жүжигчин Jung il woo болон Kim soo hyun нар The moon embracing the sun драма-д хамтдаа тоглосон билээ. Тэгвэл Jung il woo, Kim soo hyun нар сайн найзууд болсон гэнэ.

  Тэд нас чацуу боловч The moon embracing the sun драма дээр Jung il woo ах нь болж тоглодог. Хэдий драма дээр өрсөлдөгчид болвч жинхэнэ амьдрал дээрээ сайн найзууд болсон. Jung il woo нэгэн ярилцлага дээрээ Миний ирээдүйд дахин кинонд хамтран тоглохыг хүсэж байгаа хамгийн эхний жүжигчин гэсэн байна.

  http://soompi_images.s3.amazonaws.com/9eff5bbbc87d0337788dc60cf0104479_large.jpg

  Jung il woo: Би энэ драмын үеэр Kim-тэй сайн найзууд болсон.Биднийг хамтдаа жүжиглэж байхад надад байхгүй олон зүйл тэрэнд байгааг би мэдэрсэн. Kim-н  жүжиглэлтээс  маш их зүйл сурсан. Тэр хэсэг бүр дээр гайхалтай байсан. "Il woo өөрөө гал цогтой жүжигчин. Гэвч тэд хамтдаа жүжиглэж байхад Kim үнэхээр гал цогтой байсан. Тэд зураг авалтаас өмнө дэггүй хөгжилтэй дуу шуутай залуус байдаг бол камер тэдэнруу чиглэхэд тэд дүрдээ бүрэн ордог”  Il woo: Би Kim-г миний үеийн жүжигчдээс хамгийн чадварлаг нь гэж боддог.Түүний жүжиглэлт нь үнэхээр гайхалтай. Түүний жүжиглэх ур чадварт бүгд сайн дүгнэлт өгсөнтэй санал нэг байна . Надад байдаггүй Kimsoohyun-д байдаг зүйл бол Kimsoohyun хоолойны онцлог  мөн дуугаа дүртэйгээ нийлүүлэх чадвар гэжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-17) Ïðîñìîòðîâ: 781 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû