Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Lee Jun Ki' шинэ цомогоо гаргана
 • Жүжигчин 'Lee Jun Ki' шинэ цомогоо гаргана 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.13 PM (2013-01-25)
  http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c0.0.403.403/p403x403/59505_526479000716774_1545414844_n.jpg

  Жүжигчин дуучин 'Lee Jun Ki' 'Case By Case' (CBC) нэртэй шинэ цомогоо гаргахаар болжээ. 1-р сарын 29-ээс эхлэн худалдаанд гарах цомог нь нийт 5 дуунаас бүрдэж байгаа бөгөөд Title дуугаа 'Lost Fame' хэмээн нэрлэжээ. Энэхүү цомог дээрээ Дуучин Lee Sang Yeol, Lee Shin Ho нартай хамтран ажилласан байна. Цэргээс халагдаад удаагүй байгаа тэрээр шинэ драма-д тоглоод зогсохгүй ийнхүү Mini цомогоо гаргаж байна...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-25) Ïðîñìîòðîâ: 398 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû