Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин 'Han Ga In' BH Entertainment-д орлоо
 • Жүжигчин 'Han Ga In' BH Entertainment-д орлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.15 PM (2012-12-20)


  Жүжигчин Han Ga In Lee Byung Hyun, Han Hyo Joo гэх мэт авъяслаг жүжигчид байдаг BH Ent-ийн дор оржээ. 20нд BH-ийн төлөөлөгч "Бид Han Ga In-тай гэрээ байгууллаа. Han Ga In Солонгост болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдхүйц гоо сайхан, жүжиглэх авъястай. Түүнийг улам илүү алдартай болход бид хичээнгүйлэн ажилнаа" гэжээ. BH Ent-д мөн Lee Byung Hyun, Han Hyo Joo нараас гадна Go Soo, Han Chae Young, Bae Soo Bin гэх мэт авъяслаг жүжигчид байдаг.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-20) Ïðîñìîòðîâ: 505 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû