Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Go Jun Hee-ийн хувьд насны зөрөө хамаагүй
 • Жүжигчин Go Jun Hee-ийн хувьд насны зөрөө хамаагүй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.10 PM (2013-02-08)

  Саяхан буюу өчигдөр жүжигчин Go Jun Hee болон 2АМ Jinwoon нарыг "Бид гэрлэсэн" шоунд оролцоно гэсэн билээ. тэгвэл жүжигчин бүсгүй маань залуугаасаа 6 насаар эгч энэ нь түүнд хамаагүй бололтой...

  -Би чамайг сайн харж ханднаа,үнэндээ Jinwoon надаас 6-аар ах юм шиг байдаг гэж хэлжээ.

  Мөн тэрнээс өмнө Jinwoon Миний Ideal Type бол өндөр эмэгтэйчүүд тийм учраас тэр надад таалагдсан гэсэн байна. 2AM Jinwoon-ы өндөр 185см бол жүжигчин эмэгтэй нь 172 см юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-08) Ïðîñìîòðîâ: 487 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû