Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Yuri-ийн хувцаслалт нилээдгүй шүүмжлэлд өртөөд байна
 • Yuri-ийн хувцаслалт нилээдгүй шүүмжлэлд өртөөд байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.14 PM (2013-04-01)

  10 Corso Como Seoul Melody Launching Party дээрх Yuri-гийн хувцаслалт нилээдгүй шүүмжлэлд өртөөд байна.

  Нийтлэл: Yuri жин нэмсэн үү?

  "Yuri-г хэзээ ч жин нэмэхгүй гэж бодож байсан ч сүүлийн үеийн зургуудыг нь хараад үнэхээр гайхлаа. Тэр үнэхээр жин нэмсэн харагдаж байна. Магадгүй хувцаслалт нь тэгж харагдуулж болох юм. Гэхдээ comeback-ын үеэрх буцаад л турчихдаг шүүдээ.”

  Нетизенүүдийн сэтгэгдлүүд:

  1. [+142, -13] Үгүй дээ алдаа байна… Жоохон жин нэмсэн байж болох ч өчигдрийн онгоцны буудал дээр туранхай л байсан шдээ.

  2. [+138, -18] Энэ хувцас л тэгж харагдуулаад байна. Гэдэсний хэсгээрээ битүү байсан бол аятайхан байсан юм.

  3. [+136, -18] Хувцас нь хачин юм… тэгээд л жин нэмсэн харагдуулж байна.

  4. [+21, -0] Антифенүүдийн л хийж байгаа ажил

  5. [+18, -4] Жин нэмчихсэн ч юм уу.

  6. [+17, -3] Хувцаснаас болоогүй юм бишүү.. бусад хэсгээрээ ч жин нэмсэн харагдаж байна.

  7. [+16, -5] Жин нэмсэн мэт харагдаж байгаа биш угаасаа нэмчихэж

  8. [+12, -0] Тэр ямартай ч хөөрхөн. Хэнд хамаатай юм? туранхай байснаас энэ нь хамаагүй дээр.

  9. [+11, -0] Хамгийн чухал нь жин нэмсэн нэмээгүй хөөрхөн шүүдээ.

  10. [+10, -4] Эмэгтэйчүүд жин нэмж эхлэхээрээ хар хувцас өмсдөг.

  Мөн маш олон хүн SNSD-ын stylist-ыг буруушааж байгаа юм.  By
  : http://snsdyuri125.wordpress.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-01) Ïðîñìîòðîâ: 1292 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû