Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YoSeob Охидын хамтлагийн гишүүдээс болзох санал авсан
 • YoSeob Охидын хамтлагийн гишүүдээс болзох санал авсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.04 PM (2013-02-11)

  BEAST хамтлагийн Yang Yoseob "Beatles Code 2” нэвтрүүлэгт оролцохдоо дэбют хийснээс хойш түүнтэй хэд хэдэн охидийн хамтлагийн гишүүдээс болзох санал авсан талаар ярьжээ.

  Хөтлөгч түүнээс "Хамт гарахыг хүссэн охидод дуртай юу?”  Yoseob  "Би дуртай гэхдээ би айдаг. ” гэснээ үргэлжлүүлэн  "Та яаж ч харсан, алдартйа хүмүүс болзох их хэцүү. Алдартай бас хамтлагийн гишүүн, Тийм бол би ямар нэгэн гэм хийхийг хүсэхгүй [ямар нэгэн харилцаатай болвол].” мөн нэмж, "Би зарам эмэгтэй дуучид болон хамтлагийн гишүүдтэй их дотно. [надаас хамт гарахыг асуусан].” гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-11) Ïðîñìîòðîâ: 683 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû