Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YG-ийн шинэ охидын хамтлагын Дэбют хойшлогдлоо
 • YG-ийн шинэ охидын хамтлагын Дэбют хойшлогдлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.33 AM (2013-02-27)
  http://endonar.files.wordpress.com/2013/02/2013022609125524050_1.jpg

  YG Entertainment
  2 сарын 26нд мэдэгдсэнээр Шинэ охидын хамтлагийн дэбют хийх хугацааг Намар болгон хойшлуулсан байна.

  Хамтлагт мэдээж Kim Ji Soo (1995) болон  Kim Jenny (1996) нар байгаа билээ.

  YG энэ удаа тайлбарлахдаа "Яг үнэндээ бид шинэ охидын хамтлагын дэбютийг 2013 оны эхээр  гэж байсан ч , we even 1 сард гэж байсан ч  Lee Hi, Kang Seung Yoon, G-Dragon, Taeyang, болон 2NE1 хамтлагийн цомог гарах гэж байгаатай  холбогдуулан хойшилсон.” гэсэн байна.

  Мөн үргэлжлүүлэн, "Бид шинэ хамтлаг шинэ дууг хүлээх нь фенүүдийн хувьд зөвшийдвэр гэж бодсон. Хэрвээ тэд бусад YG Entertainment-ийн хамтлаг дуучидтай адил стилийн уран бүтээл гаргах байсан бол бид тэдний дэбютийг 2013 оны 1 сард л хийх байсан.” гэжээ.

  YG , "Энэ бүхэн л тэдний дэбютийг хойшлуулсан шалтгаанууд. Мөн бид тэдний дэбютэд бэлдэх илүү их цаг хугацаатай болсон. Тэд дэбют хийхдээ илүү өвөрмөц дахин давтагдашгүй фенүүдийнхээ өмнө бэлдсэн бүхнээ үзүүлж чадахаар болсон байх болно.” хэмээн яриагаа дуусгасан байна.

  Одоогоор YG Entertainment-с 2хон гишүүний нэр нас олонд ил болоод байгаа ч хэдэн гишүүнтэй байх хэн хэн бас байх гэдэг нь нууц хэвээрээ байгаа юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-27) Ïðîñìîòðîâ: 459 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû