Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü YG Entertainment сайн санааны үйлсэд 10 тэрбум вон хандивлажээ
 • YG Entertainment сайн санааны үйлсэд 10 тэрбум вон хандивлажээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.14 PM (2013-04-23)

  cf83d42b852835749ece5e5e795034c2.jpg

  YG  интертайнментийн захирал Янг Хён Сок  сайн санааны үйлсэд 10 тэрбум вон хандивлаж байгаагаа мэдэгдлээ.

  Дуучин Psy-ийн дуулсан Кангнам Стайл дуу дэлхийд түгж эхлэн цагаас эхлэн YG  интертайнментийн  хувьцааны үнэ огцом өссөөр байгаа бөгөөд тэрээр өнгөрсөн 3 сарын 4-нд 1 ширхэг хувьцаа тус бүрд оногдох 300 воны ашгийг хувьцаа эзэмшигчиддээ  олгосон байна.  Нийтдээ 3 тэрбум 960 сая воныг хуваан олгосон YG  интертайнментийн  Янг Хён Сок захирал ,  нийт хувьцааны 34.5%-ийг эзэмшдэг ба  түүнд оногдсон хувьцааны ашиг  1 тэрбум 70 сая воныг өөртөө бус харин сайн санааны үйлсэд хандивласан нь энэ юм байна.

  Солонгос улсад өөрийн эзэмшдэг хувьцаанаасаа жилдээ 10 тэрбум (100억 ) ба түүнээс дээш хэмжээний орлого олдог 199 иргэн тоологдож , жагсаалтыг Самсунг группийн Ерөнхий захирал И Гон Хи, Хёндэй автомашины үйлдвэрийн захирал Жонг Мүн Гү , SK группийн захирал Чуй Тэ Вон нар тэргүүлдэг байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-23) Ïðîñìîòðîâ: 481 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû