Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wooyoung, IU Eunhyuk хоёрын талаар өөрийн бодлоо хэллээ
 • Wooyoung, IU Eunhyuk хоёрын талаар өөрийн бодлоо хэллээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.17 PM (2013-02-01)

  Milky Couple гэж нэг хэсэг IU -тай холбогдож байсан 2PM хамтлагийн Wooyoung, хэдэн сарын өмнө болсон IU Eunhyuk хоерын асуудлын талаарх өөрийн үзэл бодлоо хэллээ.

  Сэтгүүлч : Чи IU -тай хамт Dream High дээр тоглосон. Та хоер найзууд болсон уу?

  Үүёон : Хэрвээ бид тааралдвал, заавалчгүй мэдээлэл солилцож, найзууд шиг ярилцдаг. Тэр гайхалтай найз. Бид бие биенлүүгээ мессэж бичдэг, гэвч давчуу цагийн хуваарьтай болхоор заримдаа л.

  Сэтгүүлч : Хэсэг хугацааны өмнө IU Super Junior Eunhyuk хоерын талаарх шуугиан гарсан. Чи үүний талаар юу гэж бодож байна?

  Үүёон : Би юу бодох ёстой гэж? Тэр бүх мэдээллийн дараа би түүнтэй тааралдсан. Тэр дарамтанд орсон юм шиг харагдаж байсан, магадгүй энэ бүхэн түүнийг шархдуулсан байх. Тэр бүх зүйл зүгээр мэт байсан ч, үнэхээр их дарамтанд орсон харагдаж байсан. IU гайхалтай дуучин, жүжигчин бас сайн хүн, тийм болхоор түүнийг шүүх эрх надад байхгүй.

  Сэтгүүлч : Чи үүнийг үнэн аль эсвэл зүгээр л цуурхал гэж бодож байна уу?

  Үүёон : Би энэ асуултанд хариулж чадахгүйн. Хэрвээ энэ үнэн бол тэд хайрынхаа төлөө маш их явах болно, аль эсвэл салах болно. Хэрвээ энэ худлаа бол, тэр өөрийн зөв гэдгээ харуулхын тулд хүчтэй байх ёстой. Lee Ji Eun, Hwaiting !  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 788 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû