Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Girls Yubin кинонд хакерийн дүр бүтээнэ
 • Wonder Girls Yubin кинонд хакерийн дүр бүтээнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.59 PM (2013-02-16)

  yubin

  Wonder Girls хамтлагийн Yubin OCN’ тв-ийн "The Virus” хэмээх олон анкит кинонд Хакэр Lee Joo Young хэмээх дүр бүтээх гэж байгаа гэнэ.

  Найруулагч Park Ho Shik  "Yubin болон  Lee Joo Young 2 хүмүүстэй амарахан ойлголцдог эмэгтэйлэг хүмүүс.  Юбиний эрэгтэйлэг байх чадвар болон эмэгтэйлэг дүр төрх нь түүнийг сонгох гол хүчин зүйл болсон.” гэж мэдэгдээд байгаа бол

  JYP Entertainment  "Түүний дүр нь Yubin өөртэй нь маш ойр ижилхэн дүр , тиймээс бид түүнд илүү ойр тухтай байна гэж найдаж байгаа. энэ бол түүний анхны дүр мөн тэр өөрийн шийдэмгий байдал хүчтэй сэтгэл хөдлөл зэргийг үзэгчидэд харуулах болно. ” гэжээ.

  "The Virus” кино нь 10 ангитай бөгөөд Eom Ki Joon, Kim Hyun Woo, Park Min Woo, болон  Lee Ki Woo.нар бас тоглох гэнэ. Нууцлаг аллагатай  энэхүү кинонд гинэ төрлийн вирус 3 хоногийн дотор хүмүүсийг алах тухай гарах гэнэ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-16) Ïðîñìîòðîâ: 418 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû