Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Wonder Gilrs-ийн 'Sunye' гэрлэнэ гэнэ үү?
 • Wonder Gilrs-ийн 'Sunye' гэрлэнэ гэнэ үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.32 PM (2012-09-25)


  22ны өглөө тэрээр твиттэр дээрээ өөрийх гэрлэлтийн талаарх буруу ойлголтыг залруулжээ.

  -дараа сард намайг гэрлэнэ гэсэн асуудал буруу ойлголт энэ бол худлаа, би миний нээлттэй үерхэлд хүмүүс намайг ивээж сайхан үгс хайрладгийг мэдэж байгаа миний хэлснээр би анх үерхэлээ ил гаргах үед зөв гэж бодсон учраас тэр Намайг дэмжиж байгаад баярлалаа

  Мөн түүний найз залуу Гаитид байгаа бөгөөд тэрээр нэмэн

  -магадгүй би гэрлэснийхээ дараа Гаитид очиж амьдрах байх гэжээ

  үүнийг уншсан фэнүүд түүнийг ямар сайхан сэтгэлтэй мөн сайн хүн гэдгийг харуулж байна гэх мэтийн сэтгэгдлүүд бичиж байна.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-09-25) Ïðîñìîòðîâ: 589 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû