Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'We Got Married' Kwanghee Sunhwa-г уйлахад хүргэлээ
 • 'We Got Married' Kwanghee Sunhwa-г уйлахад хүргэлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.47 PM (2013-04-02)


  Бид гэрлэсэн шоуны 30 ны шинэ анги дээр Jinwoon-Go Jun Hee болон Квани Сонва нар хос болзоонд явсан байна Тэр үед Квани Сонва-г уйлахад хүргэсэн байна.

  Квани гэнэт Сонваг өмнө нь бөгж авч өгөхийг хүссэн талаар ярьж эхэлсэн байна-Чи өмнө нь бөгж авахыг хүсч байна гэж хэлээгүй билүү? гэж Квани Сонвагаас асуухад Сонва хариуд нь-Тэд зүгээр л үгс шүү дээ гэж хэлээд уйлж эхэлсэн байна *Квани бөгж өгсөн*.

  Бөгжин дотор "Би чамд сайн” гэх бичиг байсан байна.

  Ганцаарчилсан ярианд Квани-Би түүнд хайртай гэж хэлвэл цааш явах боломжгүй болох учраас би түүнд сайн гэж бичсэн гэж хэлсэн бөгөөд Сонва-Надад түүний "Би чамд сайн” гэж бичсэн нь таалагдсан Тэнд бас "Би чамд хайртай” гэх утга ч байх боломжтой гэж хэлсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-02) Ïðîñìîòðîâ: 769 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû