Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Урлагын ертөнцөд ахин нэг шинэ хосууд төрлөө
 • Урлагын ертөнцөд ахин нэг шинэ хосууд төрлөө 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.49 AM (2013-03-23)


  Солонгосын кино ертөнцөд бас нэгэн од гэр бүл мэндлэх нь. Энэ удаа жүжигчин Пак Сол Ми, Хан Жэ Сүк нар хуримын зараа тараалаа. Тэд ирэх дөрөвдүгээр сарын 21-нд Сөүлийн "W” зочид буудалд хийхээр товложээ. Энэ тухай жүжигчин Хан Жэ Сүкийн менежментийн агентлагаас албан ёсоор зарлажээ.

  Хоёр жүжигчин 2010 онд KBS 2 телевизийн "Худалдаачин Ким Ман Деок” кинонд хамтран тоглож байхдаа бие биедээ хайр сэтгэлтэй болж, өдийг хүртэл болзсоор иржээ. Өнгөрсөн 2011 онд тэднийг хоёр тийш болсон гэдэг мэдээлэл тарж байсан ч эцэст нь тэд хуримын зараа түгээлээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-23) Ïðîñìîòðîâ: 762 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû