Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Уран гулгагч Kim Yu-Na Алтан медалийнхаа шагналыг хандивлав
 • Уран гулгагч Kim Yu-Na Алтан медалийнхаа шагналыг хандивлав 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.18 PM (2013-04-30)

  Олимпийн аварга уран гулгагч Ким Ён А, өнгөрсөн 2 сард болж өнгөрсөн Дэлхийн аварга шалгаруулах уран гулгалтын тэмцээний Алтан медалийнхаа шагнал болсон  45 мянган долларыг сайн санааны үйлсэд хандивлалаа. Тэрээр 2008 оноос эхлэн  өөрийн олсон орлогоноосоо  нийтдээ 2 тэбум 500 сая воныг хандивлаад байгаа бөгөөд түүний сүүлийн  5 жилийн хугацаан дах  1  жилийн дундаж орлого  9 тэрбум 800 сая вон юм . 

  Дуучин Пи Эс Уай-ийн өнгөрсөн жилийн орлого 65 тэрбум 600 сая вон гэж тооцвол уран гулгагч Ким Ён А-гийн орлого төдийлөн их биш хэдий ч тэрээр Солонгос улсын хамгийн өндөр орлоготой тамирчдын жагсаалтын 8 дугаарт бичигдэж байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-30) Ïðîñìîòðîâ: 451 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû