Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü “UMG” K-pop бичлэгүүдийг блоклон устгаж байна
 • “UMG” K-pop бичлэгүүдийг блоклон устгаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.51 PM (2013-04-18)


  "UMG” буюу Universal Music Group K-pop-ийн зарим бичлэгүүдийг устгах буюу блоклож байна. "UMG”нь америкийн хамгийн том хөгжмийн компани юм.

  Ийнхүү K-pop-ийн бичлэгүүдийг устгаж байгаа нь K-pop-ийг олон улсын фенүүдээс нь хязгаарлах мөн зөвхөн солонгосын иргэд YouTube-ээс K-pop бичлэгүүдийг үзүүлэх нэгэн арга хэмээн зарим хүмүүс үзээд байгаа юм байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь канад америк зэрг улсуудаас эхлэж байгаа бөгөөд тун удахгүй өөр орнуудруу шилжиж магадгүй болоод байна.

  "UMG”-ийнхэн хамгийн эхэнд Cube Entertainment-ийн зарим Видёонуудыг блоклоод байгаа. Ингээд та бүхэнд тэрхүү блоколсон дуунуудыг доор үзүүлий тэр гарч ирж байгаа бичиг нь "UMG-ээс Хязгаарлаж байна мөн таны амьдарч буй улс орон зөвшөөрөгдөөгүй байна хэмээн гарч ирж байна.


  Энэ нь K-pop-ийг дэлхий дахинд таниулхаас сэргийлж байгаа эсвэл хэн нэгэн хүний бизнес ч байж болох юм. Мөн та бүхэн энэ тал дээр ямар бодолтой байгаагаа хуваалцаарай...


  http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/552162_445178728898201_46804782_n.png

  [IMG]
  [IMG][IMG]

  Source: GoKpop.Org

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-18) Ïðîñìîòðîâ: 769 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû