Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü UEE, Lizzy-гийн өсөж буй нэр хүндэд атаархсан
 • UEE, Lizzy-гийн өсөж буй нэр хүндэд атаархсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.13 PM (2013-04-06)  ‘Strong Heart‘ дээр UEE зочноор оролцохдоо, "Миний нэвтрүүлэгт итгэл муутай болсон  ‘Strong Heart’ болон Kang Ho Dong-аас болсон.” гэсэн байсан бөгөөд үүнийгээ тайлбарлахдаа "Би хэсэг хугацаанд телевизийн нэвтрүүлгээс завсарлага авсан байх үед Lizzy шоуны охин тэнгэр болсон...

  Түүнийг "Strong Heart’-д ороход Kang Ho Dong өмнө нь надад яаж харьцдаг байсан шигээ байсан.Өмнө нь Ho Dong ах надад их сайн байсан,гэтэл Lizzy-д яг ижилхэн хандахад миний урам хугарсан.Бас би Lizzy миний бодсоноос илүү сайн байхад би гайхсан.Би түүнийг ‘Strong Heart’-д орохын өмнө ‘Телевизийн нэвтрүүлгүүд хэцүү биш шүү’ гэж хэлж байсан удаатай.” гэжээ.

  UEE Lizzy-г трайний байхдаа нилээд ичимхий байсан гэсэн ба сүүлийн үед телевизийн нэвтрүүлгийн хатан хаан гэх нэрийг зүүгээд улам итгэлтэй болсон гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 626 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû