Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TVXQ Changmin sasaeng фенүүдээсээ болж эмчилгээнд явсан
 • TVXQ Changmin sasaeng фенүүдээсээ болж эмчилгээнд явсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.22 AM (2013-02-07)


  TVXQ хамтлагийн гишүүн Changmin sasaeng фенүүдээсээ болж эмчилгээ хийлгэж байсан тухайгаа 2-р сарын 5-нд 'Moonlight Prince'нэвтрүүлэгт оролцох үеэрээ хэлжээ.

  Тэрээр хэлэхдээ: TVXQ хамтлагийн нэр хүнд алдартай байдал надад маш хэцүү байдаг байсан. Би ганцаарай гадуур явж байхдаа үргэлж доошоо харж царайгаа нуун явдаг, яагаад гэвэл би sasaeng фенүүдийг хархаараа их айж сандардаг. тиймээс тэдэнд танигдахгүйн тулд царайгаа нуудаг яг энэ үед би өөрийгөө азтай үгүйээ би үнэхээр азгүй хүн юм гэж боддог байсан. Намайг хаашаа ч явсан хүн дагаад байгаа юм шиг айдастай байдаг үүнээсээ болоод би эмчилгээнд хүртэл явж байсан гэжээ...

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-07) Ïðîñìîòðîâ: 437 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû