Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Туслах дүрийн жүжигчид "толгой эргүүлж дууслаа"
 • Туслах дүрийн жүжигчид "толгой эргүүлж дууслаа" 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.17 AM (2013-01-12)

  Амралтын өдрийн болон өдөр өдрийн драмануудад тоглодог туслах дүрийн жүжигчид нэгэн зэрэг 2 драманд тоглох явдал ихэслээ. Ялангуяа олноо танигдсан дүртэй , дунд зэргийн насны  жүжигчид нэгэн зэрэг 2 драманд тоглох нь үнэхээр их ба үүнээс болж тухайн драманы дүрийг нөгөө драманы дүртэй андуурдаг тв үзэгчдийн  толгой эргэж дуусчээ.

  Олон драма-д зэрэг тоглож байгаа Энэхүү байдал нь туслах дүрд тоглодог  чадварлаг жүжигчдийн тоо дутмаг бөгөөд эдгээр жүжигчдийн  авах мөнгө  гол дүрийн жүжигчидтэй харьцуулбал  төдийлөн их биш гэнэ .Иймээс тэд боломж олдвол драманд тоглох саналаас татгалздаггүй ажээ. Харин тэдний хэт олон драманд тоглох байдал нь тухайн драмаг олон үзэгчтэй болгоход муугаар нөлөөлөн , тв үзэгчдийг тухайн драманыхаа утга учрыг олж  дүрийг ойлгоход бэрхшээлтэй болгож байгаа юм.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-12) Ïðîñìîòðîâ: 666 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.19.46  |  Огноо: (2013-01-12)

  (arma) | 2013-01-12 | Бямба|6.04 PM
  hetsuu l bdag bhdaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû