Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TEEN TOP - Хамтлагийн №1 цомогийн мэдээлэл
 • TEEN TOP - Хамтлагийн №1 цомогийн мэдээлэл 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.12 PM (2013-02-19)

  20130218_teentop_no1-460x460

  TOP MediaTEEN TOP хамтлагийн ‘No.1‘ нэртэй бүрэн хэмжээний цомгийн талаар зарим нэг мэдээллийг өгсөн байна.

  Хөвгүүд Цомгийн эхлэл болгож "I Wanna Love" дуугаа клипжүүлсэн бөгөөд  ‘No.1′ цомог нь 2 сарын 25нд гарах юм.

  Мөн тусгайлан хийгдсэн цомог гэж тусдаа гарах бөгөөд үүнд нь бүрэн хэмжээний цомог + 80 хуудастай Парис болон Хонг-Конг-т авахуулсан хамтлагийнханы зурагт ном ба Зурагт хуудас, стмкэр, гишүүн бүрийн зурагтай кард бас байх юм байна.

  Харин №1 цомогт багтсан дуунуудын хувьд гэвэл

  01. No. 1
  02. Miss Right
  03. Missing you
  04. I wanna love
  05. Stop girl
  06. Why
  07. Hello
  08. Never go back
  09. Mad at U
  10. Sweet
  11. Get crazy
  12. Mr.Bang [feat. Maboos болон Electroboyz- Chakun ] зэрэг дуунууд багтах юм байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-19) Ïðîñìîòðîâ: 316 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû