Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Таны дуртай одуудын хамгийн муухай гарсан зураг
 • Таны дуртай одуудын хамгийн муухай гарсан зураг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.10 PM (2013-02-24)


  Шоу ертөнцийг  gossip, paparazzi-гүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Хэдий тэд энэ зургууд дээр муухай гарсан байгаа ч гэсэн та бидний сонирхолыг улам татсаар л байх болно. Мөн k-pop одуудын талаар hollywood-н одуудаас дутахааргүй төрөл бүрийн сонирхолтой мэдээнүүд гардаг болсон нь тэдний хэр их алдартай болж байгаагийн илэрхийлэл байх...

  Мөн k-pop-н талаарх өдөр тутмын уран бүтээлийн мэдээллүүдийг бусад блогууд маань хангалттай их оруулдаг болохоор давхардсан мэдээ орчих гээд байдаг юм. Тиймээс аль болох уншигч та нарынхаа сонирхлыг татахаар мэдээ оруулахыг хичээж байгаа шүү. Тиймээс цаашид одуудын талаарх элдэв янзын мэдээ оруулуул одуудын амьдралд байдаг зүйл, тэд улам алдартай болж байгаа учраас уран бүтээлээр зогсохгүй тэдний үйлдэл алхам бүр нь хүмүүсийн сонирхлыг татаад ийм мэдээллүүд гарч байгаа гэж ойлгохыг хүсье.  Ингээд зургуудаа хүлээн авч үзнэ үү.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-24) Ïðîñìîòðîâ: 948 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû