Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü TAHITI Miso ухаан алдаж уналаа
 • TAHITI Miso ухаан алдаж уналаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  11.07 AM (2012-11-10)


  TAHITI хамтлагийн Miso гэх гишүүн нь Music Bank дээр үзүүлбрээ үзүүлснийхээ дараа гэнтхэн ухаан алдаж унасан байна. DS Ent-ээс "Music Bank дээрх үзүүлбэрийн дараа Miso ухаан алдаж унасан. Хамтлагийн comeback-даа тэр дэндүү их бэлдсэн юм шиг байна. Music Bank-д бэлдэж байхдаа Miso бие муу байна гэж хэлсэн. Тэгээд эмнэлэгт очиж үзүүлхэд тэр тасралтгүй чичрээд үүнийгээ хянаж чадахгүй байсан. Гэсэн ч өөрийнхөө хүслээс болж Music Bank дээр очиж үзүүлбрээ үзүүлсэн. Ашгүй үзүүлбрээ гүйцэд үзүүлж чадсан ч тайзнаас буунгуутаа ухаан алдаж унасан. Менежер нь 911 дуудаж эмнэлэгт хүргэгдсэн" гэжээ.

  By: http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-10) Ïðîñìîòðîâ: 496 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  -1   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-11-11)

  (Zip) | 2012-11-11 | Ням|5.12 PM
  xaxaxaxaxa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû