Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Taeyeon өөрийнхөө загварлаг байдлааа гайхуулжээ
 • SNSD Taeyeon өөрийнхөө загварлаг байдлааа гайхуулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.32 PM (2013-05-03)
  Саяхан , Girls’ Generation’s Taeyeon өөрийнхөө загварлаг байдлааа гайхуулжээ .

  4 сарын 30 нд инстаграм дээрээ , Taeyeon зураг оруулж "Reflection" гэсэн богино мэссеж үлдээсэн байна .

  Энэ зурган дээр Tэёон бас л толинд харжээ . Түүний малгай малгай нь их зохисон байна .

  Нетизэнүүд хэлэхдээ , "Тэр хөгжилтэй харагдаж байна ,” "Үнэхээр хөөрхөн ,” Чи энэ малгайг европоосс авсан юм уу ?” "Сайхан төрхтэй юмаа ,” "тэр өөртөө итгэлтэй харагдаж байна .”

  Girls’ Generation-ий "2013 Girls’ Generation World Tour Girls & Peace” 6 сарын 8 , 9 нд Сөүл хотоос эхлэх юм байна .




  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-03) Ïðîñìîòðîâ: 899 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû