Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taecyeon-ы Эхнэр Тайваны дуучин жүжигчин Wu Ying Jie
 • Taecyeon-ы Эхнэр Тайваны дуучин жүжигчин Wu Ying Jie 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.42 PM (2013-02-15)
  http://asia247.files.wordpress.com/2013/02/wu-ying-jie.jpg?w=470&h=580

  2PM
  хамтлагийн Taecyeon Бид гэрэлсэн нь нэвтрүүлэгт оролцохоор болсон билээ. харин түүний эхнэр нь Тайваны дуучин жүжигчин Wu Ying Jie гэнэ. Wu Ying Jie аль хэдий нь гэрээнд гарын үсэгээ зурсан бөгөөд одоо зураг авалтаа л хүлээж байгаа гэнэ.

  Wu Ying Jie  Gui Gui нэрээрээ алдартай бөгөөд тэрээр анх Hey Girl.нэртэй хамлагт орж дэбют хийж байжээ. Мөн тэрээр 2007 онд  "Brown Sugar Macchiato.” нэртэй олон ангит кинонд тоглож маш алдартай болсон бөгөөд үүнээс хойш олон ангит кино, нэвтрүүлэг, зар сурталчилгаанд ихээхэн толглох болсон байна.

  Taecyeon болон Wu Jing Yie нарыг хоорондоо адил төстэй талууд олон гэцгээж байна. Тэд хамтлагт орж дэбют хийсэн, хоёулаа жүжигчин бас Taecyeon олон жил Америкт амьдарч Англиар сайн ярьдаг бол Wu Ying Jie ч бас Англи Хятад Японоор сайн ярьдаг гэнэ. Ашгүй тэдний харилцаанд ч хэлний бэрхшээл нээх их гарахгүй нь бололтой.

  Ийнхүү нэвтрүүлэг маань 41 оронд цацагдах юм байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 614 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû