Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taecyeon-ы хөгжилтэй сахал +зураг
 • Taecyeon-ы хөгжилтэй сахал +зураг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.48 AM (2013-05-09)


  2PM Ok Taecyeon сүүлийн үед маш их селка авж байгаа .

  5-р сарын 7нд , Taecyeon твиттер дээрээ зураг оруулж "мистер шиг ” гэсэн богино мэссеж үлдээжээ

  Энэ зурган дээр Тэкёон амныхаа дээр сахал тавьжээ .

  Нетизэнүүд хэлэхдээ , "Taecyeon гоё сахалтай байна ,” "Миний бодлоор тэр царайлаг гарчээ ,” "үнэхээр сэтгэл татам ,” "сахалтай айдол .”

  Taecyeon "We Got Married: Global Edition” нэвтрүүлэгт орж байгаа байгаа бөгөөд Тэрээр Gui Gui тэй хуримын зурагаа авхуулжээ .


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-05-09) Ïðîñìîòðîâ: 753 | Ðåéòèíã: 1.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû