Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Taecyeon бамбайн булчирхайн өвчтэй
 • Taecyeon бамбайн булчирхайн өвчтэй 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.02 AM (2013-06-17)

  Саяхан болсон  KBS2 Витамин нэвтрүүлгээр эмч нар okcat-г бамбайн булчирхайн шинжилгээ өгөхийг хүссэн байна.

  Тус нэвтрүүлгээр солонгост ихээр тохиолддог өвчин болох бамбайн булчирхайн өвчний талаар ярилцсан бөгөөд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө оролцогчдод продьюсер-үүд шинжилгээний хариуг тарааж өгсөн байна. Харин тэр дундаас манай okcat-н шинжилгээний хариу муу гарсан байна.  Гэхдээ түүний бамбай бага зэргийн л өвчлөлтэй байгаа юм. Нэвтрүүлгийн үеэр тэнд байсан эмч нарын нэг нь okcat-д хандан "Бамбайн булчирхайн жижиг (бага) зэргийн өвчнүүд хурдан эдгэдэг хэмээн хэлжээ.

  Khunnie Woo 2 ч гсэн тэр үеэр санаа зовинон Өөрсдийгөө эрүүл байдаг ч гэсэн санаа зовниж байна гэжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-17) Ïðîñìîòðîâ: 1433 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû