Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Тачаангүй дуучин Lee Hyori - Найз залуугынхаа талаар
 • Тачаангүй дуучин Lee Hyori - Найз залуугынхаа талаар 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.52 PM (2013-05-31)

  Тачаангүй "ДИВА" болох Lee Hyori саяхан эргэн ирэлтээ хийсэн тэгвэл тэр саяхан оролцсон "Golden Fishery Radio Star"-ын үеэр найз залуугынхаа тухай ярьсан байна...

  Түүнээс найз залуугаа юу гэж боддог талаар асуухад-Тэр магадгүй эхлээд хархад сайхан харагдадгүй байх тэгэхдээ түүнийг мэдэж эхлэх тусам түүний сайхан нь ил гарч ирдэг,би түүнийг миний амьдралын хамгийн сүүлчийн залуу байгаасай гэж хүсч байна! гэж хэлсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-31) Ïðîñìîòðîâ: 767 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû