Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Hara Jiyoung-ийн талаар
 • Hara Jiyoung-ийн талаар 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.15 AM (2012-10-29)

  KBS 'Star Interview' дээр KARA Hara хамтлагийнхаа гишүүн Jiyoung-ийн талаар "Чамд бодох санах юм юу ч байхгүй зүгээр л найзуудтайгаа гадуур зугаалж тэнэж явдаг нас. Ийм нас нь дээрээ л Jiyoung дебютээ хйисэн. Чамд үнэхээр зовлонтой байсан ч чи үүнийгээ гаргаж хүнд хэлж болохгүй өөрөө дотроо л тэсэх ёстой. Би бас 18 насандаа дебют хийж маш олон хүмүүсийн үзэн ядалттай тулгарсан. Харин үүнийг Jiyeon илүү жоохон байхдаа үзэх хэрэгтэй болсон. Тиймээс Jiyoung-ийг харах тоолонд би түүний өмнөөс харамсаж бас ийм хол замыг туулж ирсэнд нь баярлдаг" гэжээ.

  http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-29) Ïðîñìîòðîâ: 869 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.138  |  Огноо: (2012-11-01)

  (Sirena) | 2012-11-01 | Пүрэв|9.08 PM
  yuun jiyeon? Jiyoung bizde?

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû