Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara N4 Los Angeles хотод очин Chris Brown-тай уулзлаа
 • T-ara N4 Los Angeles хотод очин Chris Brown-тай уулзлаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.02 PM (2013-05-13)

  Т-ара Н4 охид Крис Бровн тай уулзхаар ЛА -д аяулгүй очсон байна. Н4-ийхнийг USA-д 300н фэн тосож авсан бөгөөд Н4 ийхэн хэлэхдээ бид маш их ядарлаа гэхдээ бид маш их баяртай байна гэжээ. Крис Бровн охидыг онгоцны буудал дээр тосож аваагүй ч 18н бие хамгаалагч явуулсан байна.Охид крис бровн тай клип болоон дууны талаар ярилцжээ.  Н4 Los Angeles-д ирээд Chris Brownтой хамт зургаа авхуулжээ

   Т-ара гийн Лос Анхэлс дахь фэнүүд нь тэднийг угтаж авж хамтдаа хоолонд орж бас зургаа даруулсан байна.  Source
  : http://topjiyeon.wordpress.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-13) Ïðîñìîòðîâ: 650 | Ðåéòèíã: 3.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû