Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara, 2PM хамтлагуудын нэрийг барьж мөнгө луйварджээ
 • T-ara, 2PM хамтлагуудын нэрийг барьж мөнгө луйварджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.37 PM (2013-02-01)


  T-ara, 2PM хамтлагуудын нэрийг барьж 160 сая вон дээрэмдсэн Kwak гэгч этгээдийг сөүлийн цагдаагын газар илрүүлэн баривчилжээ.

  Цагдаа нарын хэлсэнээр бол Kwak нь онлайн сурталчилгааны газрууд дээр очин би JYP Entertainment-ийн албаны хүмүүстэй ойрын танил тэхлээр 2PM хамтлагт зориулсан Apps хийж болно хэмээн тэрхүү сурталчилгааны компаниаас 50 сая вон авсан. үүнээс хойш 2pm-ээс сураггүй байсан учир компани-ий захирал Kwak гэгчээс 50 саы төгрөгөө нэхэмжилж очтол тэрээр 2PM хамтлагийнхан маш завгүй байна. хэрвээ танай компаны үлдсэн 110 сая воноо өгчихвөл T-ara хамтлагийг танаи рекламанд тоглуулж өгий хэмээн ахин 110 сая вон залилан авчээ.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 619 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû