Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "10cm" хамтлаг 10 сарын 10-ны өдөр 10 цаг 10 минутанд шинэ дуугаа гаргав
 • "10cm" хамтлаг 10 сарын 10-ны өдөр 10 цаг 10 минутанд шинэ дуугаа гаргав 1 CommentsÄîáàâèë Guest  1.25 AM (2012-10-12)


  "10cm"  хамтлаг 10 сарын 10-ны өдөр 10 цаг 10 минутанд  '2.0' нэртэй  шинэ дуугаа гаргав. Хоёр хүнтэй уг хамтлаг нь 2 дахь альбомоо ийнхүү нэрлэж ,яг энэ цагтаа интернэтээр нийтэд цацжээ. Сонирхолтой нэртэйгээ адилхан сонирхолтой онцгой сонин өдөр, цагийг сонгон дуугаа гаргаж буй
  10cm  хамтлагийн өмнөх удаад гаргаж байсан 2  ч дуу нийтэд ихэд тархаж байсан ажээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-12) Ïðîñìîòðîâ: 403 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.163  |  Огноо: (2012-10-12)

  (Sirena) | 2012-10-12 | Баасан|9.40 PM
  yaay goyiin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû