Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy Сурталчилгааны хатан хаан болжээ
 • Suzy Сурталчилгааны хатан хаан болжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.14 PM (2013-04-20)

  miss A Suzy сурталчилгааны хатан хаанаар тодроод байна. тэрээр хамгийн анх 2012 оны 2-р сард CF буюу сурталчилгааны санал авсаар одоогоор нийт 22 сурталчилгаанд тоглон 10 гаруй тэрбүм-ийн ашигтай ажиллажээ.

  Suzy-гийн хувьд бусад охидын хамтлагийн гишүүдээсхамгийн их сурталчилгаанд тоглодог бөгөөд зөвхөн нэг сурталчилгаанаас $540,000 USD 600 сая вон авдаг байна. мөн Suzy-тэй адил Yoona болон жүжигчин Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun нар $540,000 USD 600 сая воноор нэг сурталчилгаанд тоглодог. Гэсэн хэдий ч тэд Suzy тэднээс хамаагүйөлөн сурталчилгаанд тоглож байна. зөвхөн 14 сарын л дотор шүү. Алдартай пүүс компаниуд ягаад suzy-тэй хамтран ажиллахдаа дуртай байдаг бэ? Яагаад гэвэл Suzy өөрийн гэсэн гол имидж хэв маягтай. мөн тэр дуучин бас жүжигчин энэ нь сурталчилгааны моделөөр ажиллахад илүү дөхөм байдгаас гадна олон худалдан авагчдыг татаж чаддаг байна.

  Одоогоор Miss A Suzy: Vita500, Bean Pole Outdoor, Post Office Bank, Domino’s Pizza, Demark Yogurt, Smart School Uniform, TN, Caribbean Bay, Roem, Sumi Chip, Canon, Lolita Lempicka, Sudden Attack, Nintendo, Reebok, Swarovski, the Korean Tourism Organization, Tagatose, Xylose, On the Body, Galaxy Pop, The Face Shop зэрэг пүүс компануудын сурталчилгаанд тоглоод байна.


  Source: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-20) Ïðîñìîòðîâ: 649 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû