Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Suzy-ийн нууцлагдмал авьяас фенүүдээ гайхшруулжээ
 • Suzy-ийн нууцлагдмал авьяас фенүүдээ гайхшруулжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.08 PM (2013-03-28)


  Miss A хамтлагийн чадварлаг дуучин Suzy дуулахаас гадна маш олон авьяастай гэдгээ сонсогч фэнүүддээ харууллаа. Тэрээр BIG  кинонд хамтран тоглосон Gong Yoo, Lee Min Jung, болон Shin Won Ho нарыг тун ч чадварлагаар зурсан нь энэ билээ.Suzy-ийн энэхүү нууцлагдмал байсан авьяас нь сонсогч фэнүүдэд нь маш ихээр таалагдаад байгаа гэнэ шүү! Магадгүй Suzy-д дуулах болон зурахаас гадна олон авьяас нуугдаж байгааг бид таашгүй юмаа.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-28) Ïðîñìîòðîâ: 1008 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû