Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Super Junior Yesung цэрэгт явах өдөр…
 • Super Junior Yesung цэрэгт явах өдөр… 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.58 PM (2013-04-13)

  Yesung-800x450

  Super Junior‘ хамтлагийн Yesung цэрэгт явах тухайгаа заралсан бол энэ удаад цэрэгт явах өдрөө албан ёсоор гаргасан байна.

  ТЭрээр 5 сарын 6нд цэрэгт явах бөгөөд Жонжүгийн 35р цэргийн нэгтгэл ангид хувиарлагдсан байна. Мэдээж тэрээр 4н долоо хоногийн бэлтгэх сургуулилтанд эхэлж хамрагдана. Үүний дараагаар 23сарын албаа хаах болно.

  Үүнтэй холбоотойгоор тэр зарим хуваарьт ажлуудаа зогсоогоод байгаа бол… 3сараас эхэлсэн Super Show 5-г ч дуусгалгүй цэрэгт явах билээ… Энэхүү тоглолт 4сарын дундаас эхлээд өмнөдАмерикийн 4 улс болон Япон ы Токиод 7 сард сүүлчийн тоглолтоо хийж дуусгана хэмээн төлөвлөөд байсан билээ… мөн Хятад Европын орнуудаар оны төгсгөлөөр тоглох төлөвлөгөөтэй байсан ч энэ нь хараахан зарлагдаагүй байсан юм…

  Yesung’-н цэрэгт явах үйл ажиллагаанд олон улсын фэнүүд оролцоно гэдгээ хэлсэн ч тэрээр бараг нууцаар цэрэгт явна гэдгээ илэрхийлсэн.

  Ямартай ч Сүпэр жүниор хамтлагийн дараагийн цэрэгт явах гишүүн тодогсон бол одоогоор цэрэгт Leeteuk , Heechul. 2 байгаа бол Канин цэргийн алба хаагаад ирсэн билээ..  source
  ; http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-13) Ïðîñìîòðîâ: 427 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû